Beställa JORD inkl leverans | TB - JORD

Kvalitetsjord från TB - JORD, För att kunna beräkna ditt pris inkl. leverans behöver vi veta mängden jord och vart du bor. Du får alltid ett pris inkl. leverans till önskad adress tippad eller i storsäck.

0708 - 417 466

Beställa JORD INKL leverans

Jag är ny kund
Kund sedan tidigare
Ingen fil vald

Avsändare

Planteringsjord Göteborg

Planteringsjord kan användas till all slags plantering av buskar, träd, perenner och som jordförbättring i rabatter och trädgårdsland. Funkar lika bra inomhus som utomhus.

Jord till gräsmattan

Gör gräsmattan extra grön och fin med lite ny jord. Den bästa jorden är fabrikstillverkad, ogräsfri och varudeklarerad. Jord till gräsmattan ska vara rik på näring, kalk, mullämnen och sand som tillsammans stimulerar gräset till att bilda nya rötter och börja växa.

Täckbark i Storsäck

Täckbark fungerar som ett skyddande lager mot kyla, tjäle, ogräs och avdunstning samtidigt som du slipper vattna lika ofta.

U-Jord i plastsäck på Pall

Med U-jord ger du dina sommarblommor och särskilt näringskrävande, snabbväxande plantor en bra start. U-jord är även ett utmärkt val till andra näringskrävande växter som odlas i stor jordvolym t ex tomater.

Torv

En bra kvalitetsjord är uppbyggd på torv och torvblock. Det är en fin råvara som rötterna älskar då de får både vatten och syre genom porerna som torven bildar.