- EST 2006 -

Gräsmattejord i Göteborg - TB Jord

Gräsmattejord i storsäck. Handla Enkelt och Säkert. Köp Nu! Leverans av Storsäck. Kolla priser och beställ online! Storsäck eller tipplass. Säker leverans. Kundtjänst. Enkel online beställning.

Ring Thomas 070-841 74 66

Jord till din gräsmattan

Gör gräsmattan extra grön och fin med lite ny jord. Den bästa jorden är fabrikstillverkad, ogräsfri och varudeklarerad. Jord till gräsmattan ska vara rik på näring, kalk, mullämnen och sand som tillsammans stimulerar gräset till att bilda nya rötter och börja växa.

planteringsjord i storsäck

Gräsmattejord storsäck

Om marken under växtjorden inte är kompakterad och har liknande struktur som växtjorden räcker det med 10-20 cm tjockt lager av Gräsmattejord. I annat fall behövs ett lager på minst 20 cm. Gräsmattejorden är en mullhaltig och stabil jord som är sållad och lätthanterlig.

beställ Gräsmattejord
Hämtar trädgårdsavfall

Gräsmattejord i säck på pall

Gräsmattejord från Hasselfors är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Vill du ha den Ogödslad, naturgödslad eller med Gotland bio?  Gräsmattejord Bio har en extra kompostinblandning för att främja ett aktivt mikroliv.